DỊCH VỤ SAO LƯU DỮ LIỆU

SAO LƯU MỌI DỮ LIỆU

Máy chủ của bạn được
kiểm soát bởi hệ thống camer
giám sát bảo mật bằng vân tay,
theo dõi từ xa

TỰ ĐỘNG LẬP LỊCH

Máy chủ của bạn được
kiểm soát bởi hệ thống camer
giám sát bảo mật bằng vân tay,
theo dõi từ xa

TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO

Máy chủ của bạn được
kiểm soát bởi hệ thống camer
giám sát bảo mật bằng vân tay,
theo dõi từ xa

DỰ PHÒNG DỮ LIỆU

Máy chủ của bạn được
kiểm soát bởi hệ thống camer
giám sát bảo mật bằng vân tay,
theo dõi từ xa

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHÍNH

Lựa chọn không gian, hạ tầng phù hợp hoặc yêu cầu mở rộng nếu bạn cần

* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

FILE BACKUP

Backup file, folder
Hỗ trợ Windows
Hỗ trợ Linux, Mac
Lập lịch, lưu trữ phiên bản
100 GB dung lượng
01 server backup

1,690,000 VNĐ/THÁNG

ĐĂNG KÝ NGAY

SERVER BACKUP

Backup file, folder
Hỗ trợ Windows
Hỗ trợ Linux, Mac
Lập lịch, lưu trữ phiên bản
100 GB dung lượng
01 server backup

1,690,000 VNĐ/THÁNG

ĐĂNG KÝ NGAY

DATABASE BACKUP

Backup file, folder
Hỗ trợ Windows
Hỗ trợ Linux, Mac
Lập lịch, lưu trữ phiên bản
100 GB dung lượng
01 server backup

1,690,000 VNĐ/THÁNG

ĐĂNG KÝ NGAY

VM BACKUP

Backup file, folder
Hỗ trợ Windows
Hỗ trợ Linux, Mac
Lập lịch, lưu trữ phiên bản
100 GB dung lượng
01 server backup

1,690,000 VNĐ/THÁNG

ĐĂNG KÝ NGAY