DỊCH VỤ QUẢN TRỊ MÁY CHỦ RIÊNG

Bảo mật đa tẦng

Máy chủ của bạn được
kiểm soát bởi hệ thống camer
giám sát bảo mật bằng vân tay ,
theo dõi từ xa

Bảo mật đa tẦng

Máy chủ của bạn được
kiểm soát bởi hệ thống camer
giám sát bảo mật bằng vân tay ,
theo dõi từ xa

Bảo mật đa tẦng

Máy chủ của bạn được
kiểm soát bởi hệ thống camer
giám sát bảo mật bằng vân tay ,
theo dõi từ xa

Bảo mật đa tẦng

Máy chủ của bạn được
kiểm soát bởi hệ thống camer
giám sát bảo mật bằng vân tay ,
theo dõi từ xa

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHÍNH

* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

STANDARD

Quản trị Server mức cơ bản
Cài đặt cấu hình server theo yêu cầu
Khôi phục từ bản backup trên Cloud Backup
Cập nhật và cài đặt bản vá
Cấu hình bảo mật cơ bản 

Liên hệ VNĐ/THÁNG

LIÊN HỆ

ADVANCED

Quản trị Server mức cơ bản
Cài đặt cấu hình server theo yêu cầu
Khôi phục từ bản backup trên Cloud Backup
Cập nhật và cài đặt bản vá
Cấu hình bảo mật cơ bản 

Liên hệ VNĐ/THÁNG

LIÊN HỆ

CUSTOM

Quản trị Server mức cơ bản
Cài đặt cấu hình server theo yêu cầu
Khôi phục từ bản backup trên Cloud Backup
Cập nhật và cài đặt bản vá
Cấu hình bảo mật cơ bản 

Liên hệ VNĐ/THÁNG

LIÊN HỆ