DỊCH VỤ CHO THUÊ CHỖ ĐẶT THIẾT BỊ

VTC mang đến không gian, hạ tầng chỗ đặt lý tưởng, công cụ quản lý thông minh, dịch vụ chất lượng, cho phép bạn và doanh nghiệp của mình an tâm trao gửi niềm tin.

Bảo mật đa tẦng

Máy chủ của bạn được kiểm soát bởi hệ thống camer giám sát bảo mật bằng vân tay , theo dõi từ xa

Bảo mật đa tẦng

Máy chủ của bạn được kiểm soát bởi hệ thống camer giám sát bảo mật bằng vân tay , theo dõi từ xa

Bảo mật đa tẦng

Máy chủ của bạn được kiểm soát bởi hệ thống camer giám sát bảo mật bằng vân tay , theo dõi từ xa

Bảo mật đa tẦng

Máy chủ của bạn được kiểm soát bởi hệ thống camer giám sát bảo mật bằng vân tay , theo dõi từ xa

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHÍNH

Lựa chọn không gian, hạ tầng phù hợp hoặc yêu cầu mở rộng nếu bạn cần

* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

COLO 1

Không gian máy chủ: 1U Công suất điện: 400W

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

Băng thông internet: 100Mbps

Số địa chỉ IP: 01

Giá: Liên hệ

ĐĂNG KÝ NGAY

COLO 2

Không gian máy chủ: 1U Công suất điện: 400W

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

Băng thông internet: 200Mbps

Số địa chỉ IP: 01

Giá: Liên hệ

ĐĂNG KÝ NGAY

COLO 3

Không gian máy chủ: 1U

Công suất điện: 200w Lưu lượng thông tin:

Không giới hạn Băng thông internet: 300Mbps

Số địa chỉ IP: 01

Giá: Liên hệ

ĐĂNG KÝ NGAY

COLO 4

Không gian máy chủ: 1U

Công suất điện: 400W

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

Băng thông internet: 500Mbps

Số địa chỉ IP: 01

Giá: liên hệ

ĐĂNG KÝ NGAY

COLO 5

Không gian máy chủ: 1U

Công suất điện: 400W

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

Băng thông internet: 1000Mbps

Số địa chỉ IP: 01

Giá: Liên hệ

ĐĂNG KÝ NGAY

COLO 6

Không gian máy chủ: 1U

Công suất điện: 400W

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

Băng thông internet: Không giới hạn

Số địa chỉ IP: 01

Giá: liên hệ

ĐĂNG KÝ NGAY