KHÔNG GIAN LƯU TRỮ AN TOÀN, TỐC ĐỘ CAO

Liên hệ VTC Digicom để được trải nghiệm dịch vụ lưu trữ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam

STORAGE 5

18.000 vnd/tháng

Dung lượng: 1100-5000 GB

Đơn giá tính theo 10 GB/tháng

Đăng Ký

STORAGE 4

20.000 vnd/tháng

Dung lượng: 510-1000 GB

Đơn giá tính theo 10 GB/tháng

Đăng Ký

STORAGE 3

22.000 vnd/tháng

Dung lượng: 210-500 GB

Đơn giá tính theo 10 GB/tháng

Đăng Ký

STORAGE 2

28.000 vnd/tháng

Dung lượng: 110-200 GB

Đơn giá tính theo 10 GB/tháng

Đăng Ký

STORAGE 1

50.000 vnd/tháng

Dung lượng: 10-100 GB

Đơn giá tính theo 10 GB/tháng

Đăng Ký