KHỞI TẠO NGAY HTTPS CÙNG SSL GLOBALSIGN TẠI VTC

Alpha Standard

Fast & Economical

.com/ .net/
.org/ .info/ .biz

1.175.000 vnd/năm

lockhttps:// Tên miền

  • Cấp phát nhanh chóng.
  • Lựa chọn lý tưởng cho các website non trẻ

DV Standard

Fast & Economical

.com/ .net/
.org/ .info/ .biz

5.200.000 vnd/năm

lockhttps:// Tên miền

  • Cấp phát nhanh chóng.
  • Lựa chọn lý tưởng cho các website non trẻ

OV Standard

Fast & Economical

.com/ .net/
.org/ .info/ .biz

7.500.000 vnd/năm

lockhttps:// Tên miền

  • Cấp phát nhanh chóng.
  • Lựa chọn lý tưởng cho các website non trẻ

EV Standard

Fast & Economical

.com/ .net/
.org/ .info/ .biz

20.000.000 vnd/năm

lockhttps:// Tên miền

  • Cấp phát nhanh chóng.
  • Lựa chọn lý tưởng cho các website non trẻ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ

01

Khách hàng ký hợp đồng với VTC khách hàng giữ 1 bản,VTC giữ 1 bản.

02

Khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho VTC.

03

Khách hàng gửi bản Softcopy Bộ hồ sơ đăng ký theo yêu cầu cụ thể với từng loại SSL.

04

VTC tiến hành đăng ký Chứng thư số SSL cho khách hàng, đồng thời phối hợp, điều chỉnh và bổ sung các thông tin cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn kiểm duyệt. Sau đó VTC gửi lại khách hàng “Bản khai đăng ký sử dụng Chứng thư số SSL”.ký theo yêu cầu cụ thể với từng loại SSL.

05

Khách hàng ký, đóng dấu và các thỏa thuận sử dụng SSL theo mẫu của GlobalSign, sau đó gửi bản scan định dạng PDF vào địa chỉ mail của VTC.

06

VTC và GlobalSign tiến hành kiểm duyệt, cấp phát Chứng thư số SSL GlobalSign cho khách hàng.

07

Hệ thống cấp phát SSL GlobalSign và gửi thông báo hướng dẫn kích hoạt SSL tới Địa chỉ mail Admin của Website do khách hàng đăng ký.

Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về SSL, vui lòng gửi email đến hòm thư: ssl@VTC.vn để đc giải đáp