CLOUD SERVER
Nhanh, ổn định, nhiều sự lựa chọn

Được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk.
Xem thêm Cloud Server Windows Xem thêm Quản Trị Máy Chủ

CLOUD SERVER 1

280.000 vnd/tháng

1 vCPU

RAM 1GB

HDD 20GB

Băng thông 100 Mbps

Lưu lượng không giới hạn

Đăng Ký

CLOUD SERVER 2

510.000 vnd/tháng

2 vCPU

RAM 2GB

HDD 30GB

Băng thông 100 Mbps

Lưu lượng không giới hạn

Đăng Ký

CLOUD SERVER 3

640.000 vnd/tháng

3 vCPU

RAM 2GB

HDD 40GB

Băng thông 100 Mbps

Lưu lượng không giới hạn

Đăng Ký

CLOUD SERVER 4

940.000 vnd/tháng

3 vCPU

RAM 4GB

HDD 60GB

Băng thông 100 Mbps

Lưu lượng không giới hạn

Đăng Ký

CLOUD SERVER 5

1.120.000 vnd/tháng

4 vCPU

RAM 4GB

HDD 80GB

Băng thông 100 Mbps

Lưu lượng không giới hạn

Đăng Ký

CLOUD SERVER 6

1.836.000 vnd/tháng

6 vCPU

RAM 8GB

HDD 120GB

Băng thông 100 Mbps

Lưu lượng không giới hạn

Đăng Ký

CLOUD SERVER 7

2.164.000 vnd/tháng

8 vCPU

RAM 8GB

HDD 180GB

Băng thông 100 Mbps

Lưu lượng không giới hạn

Đăng Ký

CLOUD SERVER 8

3.560.000 vnd/tháng

12 vCPU

RAM 16GB

HDD 300GB

Băng thông 100 Mbps

Lưu lượng không giới hạn

Đăng Ký

CLOUD SERVER 9

4.320.000 vnd/tháng

16 vCPU

RAM 16GB

HDD 500GB

Băng thông 100 Mbps

Lưu lượng không giới hạn

Đăng Ký

DỊCH VỤ BỔ SUNG

HDD Option 10GB - 100GB 50,000đ/10GB/tháng

HDD Option 100GB - 200GB 28,000đ/10GB/tháng

HDD Option 200GB - 500GB 22,000đ/10GB/tháng

HDD Option 500GB - 1000GB 20,000đ/10GB/tháng

HDD Option trên 1000GB 18,000đ/10GB/tháng

CPU option 100,000đ/1 CORES/tháng

RAM option 80,000đ/1 GB/tháng