CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP


Điều kiện và quy trình khi chuyển tên miền tại VTC

Tên miền Việt Nam

1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

2

Nhập thông tin tên miền muốn chuyển đổi nhà đăng ký và Gửi yêu cầu tới VTC

3

Check email quản trị tên miền Quý khách sẽ nhận được 1 email có chứa 1 link xác nhận chuyển đổi và 1 password

4

Quý khách click vào link xác nhận và nhập Password và mã Auth-code được cấp trước đó và xác nhận.

5

Sau khi xác nhận chờ từ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về cloud.vtc.vn sẽ cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách

Tên miền Quốc Tế

1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

2

Quý khách nhập tên miền muốn chuyển đổi nhà đăng ký vào đây

3

Gửi yêu chuyển đổi nhà đăng ký tới VTC

4

VTC thực hiện nghiệp vụ chuyển từ nhà đăng ký cũ về VTC

5

Chờ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về cloud.vtc.vn cung cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách

Điều kiện transfer tên miền

  • Tên miền sau khi đăng ký 60 ngày
  • Tên miền Việt Nam còn hạn trên 30 ngày
  • Tên miền Quốc tế còn hạn trên 30 ngày, nếu hết hạn và Quý khách thực hiện gia hạn và cần đợi sau 45 ngày mới được transfer về VTC.
  • Nếu vẫn transfer theo quy định ICCAN, tên miền của Quý khách vẫn được transfer thành công nhưng không được gia hạn 1 năm khi chuyển về.
  • Tên miền Quốc tế mới thay đổi thông tên chủ thể tên miền hoặc email chủ thể tên miền cần phải đợi sau 60 ngày mới transfer được.
  • Tên miền Quốc tế khi transfer về VTCcần nộp phí gia hạn thêm 1 năm, hiện VTC có chính sách ưu đãi phí gia hạn cho Quý khách
  • khi transfer tên miền về VTC chi tiết xem thêm (tại đây)