BẢNG GIÁ TÊN MIỀN


Đăng kí tên miền để bảo vệ thương hiệu của bạn

Tên miền Việt Nam Phí đăng kí năm đầu Phí gia hạn Phí chuyển tên miền Đăng ký
.VN 295.000 VNĐ 455.000 VNĐ
.COM.VN 295.000 VNĐ 335.000 VNĐ
.ORG.VN 160.000 VNĐ 190.000 VNĐ
Tên miền quốc tế Phí đăng kí năm đầu Phí gia hạn Phí chuyển tên miền Đăng ký
.COM 253.000 VNĐ 286.000 VNĐ 286.000 VNĐ
.NET 286.000 VNĐ 319.000 VNĐ 319.000 VNĐ
.INFO 308.000 VNĐ 341.000 VNĐ 341.000 VNĐ

Các dịch vụ đi kèm khi mua tên miền

Tên dịch vụ đi kèm Giá dịch vụ Chú thích về dịch vụ
Khóa domain
Cài đặt DNS cho tên miền
Cập nhật Name Server